Lejebetingelser

 

 1. Lejer afhenter/returnerer selv de lejede effekter eller bekoster for afhentning/returnering. Det bemærkes, at returnering skal ske til samme adresse, hvorfra levering er sket. Lejer sørger for omhyggelig rengøring af de lejede effekter inden returneringen.

 

 1. Det påhviler lejer selv at sætte sig ind i korrekt brug af de lejede effekter. Lejer er personlig ansvarlig for de eventuelle skader, som ukorrekt anvendelse af de lejede effekter måtte afstedkomme.

 

 1. Lejer er erstatningspligtig for enhver beskadigelse af de lejede effekter. Manglede returnering af det lejede indenfor 5 arbejdsdage giver udlejer ret til at kræve effekternes fulde værdi erstattet af lejer.

 

 1. Udlejer kan ikke gøres ansvarlig, hvis de lejede effekter ikke opfylder lejers ønsker og ej heller, hvis lejes arbejde må afbrydes på grund af tekniske fejl ved det udlejede materiel. Udlejer bekoster eventuelle reparationer af effekterne ved tekniske fejl.

 

 1. Der beregnes leje pr. kalenderdag (pr. dato). Der regnes med en 8 timers arbejdsdag. Derfor er det mest økonomisk at leje af morgenstunden. Arbejdes der ud over 8 timer, betales der 1 dags ekstra leje pr. påbegyndt 8 time.

 

 1. Du betaler for den tid, du har maskine, og ikke for den tid, du bruger den. Dog med undtagelse af de maskiner, hvori der er timeleje (timetæller)

 

 1. Der betales altid pr. påbegyndt time, og alle priser er inkl. Moms.

 

 1. Ved manglende rengøring betales der op til kr. 500,- i rengøringsgebyr.

 

 1. Forsikringstillæg: Der tillægges et forsikringstillæg på alle udlejningsfakturaer på 10 kr. som betales af lejekunden.

 

 1. Lejeren betaler for skader som er forvoldt på det lejede produkt. Det være sig skader ved fejlbetjening eller manglede kontrol af væsker.

 

 1. Sikkerhedsudstyr: Det er vigtigt, at du anvender sikkerhedsudstyr i forbindelse med de udlejningsværktøjer, hvor vi anbefaler dette.

 

 1. Der må kun anvendes forbrugsvarer godkendt af udlejer.